Krypgrund & Vind

Västmanland Dalarna Hälsingland Gästrikland

Inomhusluften är upp till 10 gånger mer förorenad än utomhusluften, den stora farozonen är sovrummet. 

90% av tiden spenderas inomhus.

Nordens täta byggnader stänger ute kylan vilket bidrar till att vi också stänger in luftföroreningar.

1 av 5 får hälsoproblem.

Konsekvenser kan vara huvudvärk, onormal trötthet, luftvägsbesvär samt irritation i ögon näsa och hals.

En luftrenare ger dig

- Friskare och renare luft.

- Naturligt luftflöde.

- Minskar dammtorkning.

- Tar bort partiklar så som

Damm

Pollen

Rök

Avgaser

Bakterier

Växtsporer

Dammkvalster avföring

Pris 7490kr inkl moms

SPECIFIKATION.

LONG LIFE – TVÄTTBART FÖRFILTER

Det tvättbara förfiltret förlänger HEPA filtrets livstid

genom att avlägsna störrre partiklar. Förfiltret bör

tvättas när det synbart är fullt med damm.

SLUTET HEPA FILTER

Med ett helt slutet HEPA system renar O2H Ängeln

99,97% av alla föroreningar ner till 0,3 microns storlek.

AKTIVT KOLFILTER

Det aktiva kolfiltret tar bort obehagliga dofter, gaser, rök och kemiska lukter.

FOTOKATALYTISK OXIDATION (PCO)

Genom en kombination av titan dioxid och UV ljus bekämpas virus, bakterier och sporer.

Renar rum upp till 25 kvadrat.

Hyr för 95kr dygn eller eller 500kr per vecka. (priserna är inkl moms.)

Väljer du att köpa en luftrenare efter hyresperioden så drar vi av erlagd hyra.