Krypgrund & Vind

Västmanland Dalarna Hälsingland Gästrikland

Med ROT-avdraget får Du tillbaka 30% av arbetskostnaden när Du anlitar oss.

Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som ROT-arbeten och ger rätt till skattereduktion om det utförs i eller i nära anslutning till en bostad. Men det finns vissa krav som måste uppfyllas.

  • Du måste äga fastigheten / bostadsrätten.
  • Du måste betala skatt i Sverige.
  • Är Ni två som äger fastigheten / bostadsrätten medges skattereduktion med högst 50 000 per person och år.
  • Mer information hittar Du på www.skatteverket.se

KONTAKTA OSS IDAG FÖR KOSTNADSFRI OFFERT!!!