Fukt- & Mögelteknik

            
 Krypgrund & Vind      Västmanland Dalarna Hälsingland Gästrikland 

Med ROT-avdraget får Du tillbaka 30% av arbetskostnaden när Du anlitar oss.

Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som ROT-arbeten och ger rätt till skattereduktion om det utförs i eller i nära anslutning till en bostad. Men det finns vissa krav som måste uppfyllas.

 
  • Du måste äga fastigheten / bostadsrätten.
  • Du måste betala skatt i Sverige.
  • Är Ni två som äger fastigheten / bostadsrätten  medges skattereduktion med högst 50 000 per person och år. 
  • Mer information hittar Du på www.skatteverket.se
 
 
KONTAKTA OSS IDAG FÖR KOSTNADSFRI OFFERT!!!